BIP PAN Olsztyn

Dostawa oraz montaż urządzeń do monitoringu ruchu turystycznego na terenie Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN w Popielnie i Lasu Doświadczalnego zlokalizowanego na Półwyspie Popielniańskim

w ramach realizacji umowy nr RPWM.05.03.00-28-0002/19-00 o dofinansowanie projektu pn. "Ochrona bioróżnorodności poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego na Półwyspie Popielniańskim w celu ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych - etap I".

Znak sprawy: ZK/2021/3
Data ogłoszenia: 27.01.2021

Ogłoszenie [PDF]
Przedmiot zamówienia [PDF]

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz oferty [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań [RTF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy [PDF]

Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna dot. art. 13 RODO [RTF]
Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna dot. art. 13 RODO [RTF]

Rozstrzygnięcie ogłoszenia (04.02.2021) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2021-01-27 10:56:54
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2021-01-27 11:59:11
Odsłon: 1196
 
You are here  : Home Archiwum Dostawa oraz montaż urządzeń do monitoringu ruchu turystycznego na terenie Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN w Popielnie i Lasu Doświadczalnego zlokalizowanego na Półwyspie Popielniańskim