BIP PAN Olsztyn

Sukcesywna dostawa oleju napędowego do Stacji Badawczej w Popielnie Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie - ZP-TP/D/2021/07/25

Znak sprawy: ZP-TP/D/2021/07/25
Numer ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00134475/01

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja warunków zamówienia [PDF]
Szczegóły postępowania [PDF]

Integralną część niniejszej SWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz oferty [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [PDF]
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [RTF]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego [PDF]

--

Zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia (06.08.2021) [PDF]

Specyfikacja warunków zamówienia - modyfikacja (06.08.2021) [PDF]

Szczegóły postępowania - modyfikacja (06.08.2021) [PDF]

--

Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (10.08.2021) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (10.08.2021) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia 2 (10.08.2021) [PDF]

Specyfikacja warunków zamówienia - modyfikacja 2 (10.08.2021) [PDF]

Szczegóły postępowania - modyfikacja 2 (10.08.2021) [PDF]

Załącznik nr 1 - Formularz oferty - modyfikacja (10.08.2021) [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz oferty - modyfikacja (10.08.2021) [RTF]

--

Informacja o unieważnieniu postępowania (12.08.2021) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2021-08-03 07:35:10
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2021-08-03 09:37:01
Odsłon: 1171
 
You are here  : Home Archiwum Sukcesywna dostawa oleju napędowego do Stacji Badawczej w Popielnie Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie - ZP-TP/D/2021/07/25