BIP PAN Olsztyn

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - Inulec dz. 109, 110/40

Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

w oparciu o art. 76 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r., poz. 1183 ze zm.)

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 109 o powierzchni 25,8500 ha oraz nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 110/40 o powierzchni 33,2100 ha obręb 0006 Inulec, gmina Mikołajki, powiat mrągowski dla których Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00040335/0. Łączna powierzchnia działek wraz z zabudowaniami przeznaczonych do dzierżawy wynosi 59,0600 ha.

Ogłoszenie [PDF]

Załączniki:

Informator przetargowy [PDF]

Formularz zgłoszenia [PDF]

Wzór umowy [PDF]

Regulamin [PDF]

--

Informacja o wyniku przetargu (27.10.2020) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2020-09-17 19:03:40
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2020-09-17 21:07:44
Odsłon: 1598
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dzierżawa gruntów rolnych Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - Inulec dz. 109, 110/40