BIP PAN Olsztyn

Sprzedaż zwierząt – 4 szt. cieląt

Oferta sprzedaży zwierząt nr 1/M/2022

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk oferuje na sprzedaż:

  • cielęta rasy: HF
  • w wieku: 2,5 miesiąca
  • liczba sztuk: 4

Zwierzęta można obejrzeć na terenie Stacji Badawczej IRZiBŻ Popielno we wcześniej uzgodnionym terminie (tel. 87 423 15 19,
w godz. 8-14).

Odbiór i transport zwierząt po stronie kupującego.

Oferty należy składać mailowo na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie 7 dni (do 22.04.2022 r.)

W ofercie należy określić ilość zwierząt, które oferent zamierza kupić oraz cenę sprzedaży, jaką oferuje.

Dodatkowe informacje:

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji oferenta. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo w formie elektronicznej lub skan pełnomocnictwa.

Przy wyborze ofert sprzedający będzie kierował się najwyższą ceną.

O wynikach przetargu sprzedający poinformuje na stronie BIP oraz mailowo oferenta lub oferentów, których oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze.

W ramach zawartej umowy sprzedaży zawarte będzie zobowiązanie kupującego do zapewnienia odpowiedniej opieki, w tym weterynaryjnej oraz warunków utrzymania zwierząt.

Informacja o wyniku przetargu (19.05.2022) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2022-04-15 08:42:26
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2022-04-15 10:46:33
Odsłon: 1090
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Pozostała sprzedaż Sprzedaż zwierząt – 4 szt. cieląt