BIP PAN Olsztyn

Sprzedaż zwierząt - krowy pierwiastki niecielne 17 szt.

Oferta sprzedaży zwierząt nr 2/M/2022

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk oferuje na sprzedaż:

  • Krowy pierwiastki niecielne
  • w wieku: 22- 31 miesięcy
  • liczba sztuk: 17

Zwierzęta można obejrzeć na terenie Stacji Badawczej IRZiBŻ Popielno we wcześniej uzgodnionym terminie (tel. 87 423 15 19,
w godz. 8-14).

Odbiór i transport zwierząt po stronie kupującego.

Oferty należy składać mailowo na adres:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  w terminie 7 dni (do 02.05.2022 r.)

Zmiana terminu składania ofert:

Oferty należy składać mailowo na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do 09.05.2022 r.)

W ofercie należy określić ilość zwierząt, które oferent zamierza kupić oraz cenę sprzedaży, jaką oferuje.

Dodatkowe informacje:

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji oferenta. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo w formie elektronicznej lub skan pełnomocnictwa.

Przy wyborze ofert sprzedający będzie kierował się najwyższą ceną.

O wynikach przetargu sprzedający poinformuje na stronie BIP oraz mailowo oferenta lub oferentów, których oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze.

W ramach zawartej umowy sprzedaży zawarte będzie zobowiązanie kupującego do zapewnienia odpowiedniej opieki, w tym weterynaryjnej oraz warunków utrzymania zwierząt.

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2022-04-25 11:06:38
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2022-04-25 13:10:21
Odsłon: 1116
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Pozostała sprzedaż Sprzedaż zwierząt - krowy pierwiastki niecielne 17 szt.