BIP PAN Olsztyn

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz mienia - ZP-PNK/U/2020/07/30

będącego własnością Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie  i znajdującego się w posiadaniu Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, w różnych okresach ochrony ubezpieczeniowej

Znak sprawy: ZP-PNK/U/2020/07/30
Data ogłoszenia: 21.07.2020

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia do części 1 [PDF]
Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia do części 1 [RTF]

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia do części 2 [PDF]
Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia do części 2 [RTF]

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia do części 3 [PDF]
Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia do części 3 [RTF]

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy do części 1 [PDF]
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy do części 1 [RTF]

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy do części 2 [PDF]
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy do części 2 [RTF]

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy do części 3 [PDF]
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy do części 3 [RTF]

Załącznik nr 3 – formularz cenowy do części 2 [XLS]

Załącznik nr 4 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 4 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 5 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [PDF]
Załącznik nr 5 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [RTF]

Załącznik nr 6 – wzór umowy do części 1 [PDF]
Załącznik nr 6 – wzór umowy do części 2 [PDF]
Załącznik nr 6 – wzór umowy do części 3 [PDF]

--

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (30.07.2020) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (30.07.2020) [PDF]

--

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (06.08.2020) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 (06.08.2020) [PDF]

--

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 (12.08.2020) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 3 (12.08.2020) [PDF]

--

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (13.08.2020) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4 (13.08.2020) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 4 (13.08.2020) [PDF]

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia do części 1 - modyfikacja (13.08.2020) [PDF]
Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia do części 1 - modyfikacja (13.08.2020) [RTF]

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia do części 2 - modyfikacja (13.08.2020) [PDF]
Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia do części 2 - modyfikacja (13.08.2020) [RTF]

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia do części 3 - modyfikacja (13.08.2020) [PDF]
Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia do części 3 - modyfikacja (13.08.2020) [RTF]

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy do części 1 - modyfikacja (13.08.2020) [PDF]
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy do części 1 - modyfikacja (13.08.2020) [RTF]

Załącznik nr 6 – wzór umowy do części 1 - modyfikacja (13.08.2020) [PDF]
Załącznik nr 6 – wzór umowy do części 2 - modyfikacja (13.08.2020) [PDF]
Załącznik nr 6 – wzór umowy do części 3 - modyfikacja (13.08.2020) [PDF]

Załącznik nr 8 - wykaz aparatury (13.08.2020) [XLSX]

Załącznik nr 9 - zaświadczenie o przebiegu ubezpieczeń majątkowych (13.08.2020) [PDF]

--

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 (14.08.2020) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 5 (14.08.2020) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 5 (14.08.2020) [PDF]

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia do części 1 - modyfikacja 2 (14.08.2020) [PDF]
Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia do części 1 - modyfikacja 2 (14.08.2020) [RTF]

--

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 3 (18.08.2020) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 6 (18.08.2020) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 6 (18.08.2020) [PDF]

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia do części 1 - modyfikacja 3 (18.08.2020) [PDF]
Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia do części 1 - modyfikacja 3 (18.08.2020) [RTF]

--

Załącznik nr 7 – oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 7 – oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (21.08.2020) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 3 (25.08.2020) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach 1 i 2 (26.08.2020) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2020-07-21 10:33:38
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2020-07-21 12:45:03
Odsłon: 1750
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Usługi Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz mienia - ZP-PNK/U/2020/07/30