BIP PAN Olsztyn

Usługa serwisowa aparatury Applied Biosystem Real Time 7900HT i Applied Biosystem Real Time ViiA7 - ZP-PNK/U/2020/12/63

Znak sprawy: ZP-PNK/U/2020/12/63
Data ogłoszenia: 29.12.2020

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - część 1 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - część 1 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - część 2 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - część 2 [RTF]

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 2 – Wzór umowy [PDF]

Dokumenty składane w oparciu o informację z otwarcia ofert:

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Informacja z otwarcia ofert (13.01.2021) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (18.01.2021) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2020-12-29 15:14:40
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2020-12-29 16:16:10
Odsłon: 1300
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Usługi Usługa serwisowa aparatury Applied Biosystem Real Time 7900HT i Applied Biosystem Real Time ViiA7 - ZP-PNK/U/2020/12/63