BIP PAN Olsztyn

Usługa serwisowa aparatury Applied Biosystem Real – Quant Studio 6 i sekwenatora MiSeq - ZP-TP/U/2021/03/1

Znak sprawy: ZP-TP/U/2021/03/1
Data ogłoszenia: 14.04.2021

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 1 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 1 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 2 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 2 [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia [RTF]

Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy do części 1 [PDF]
Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy do części 2 [PDF]

--


Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (20.04.2021) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (20.04.2021) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia (20.04.2021) [PDF]

--


Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia 2 (27.04.2021) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (27.04.2021) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia 2 (27.04.2021) [PDF]

--

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (14.05.2021) [PDF]

Informacja z otwarcia ofert (14.05.2021) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach 1 i 2 (31.05.2021) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2021-04-14 16:49:27
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2021-04-14 18:52:57
Odsłon: 1406
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Usługi Usługa serwisowa aparatury Applied Biosystem Real – Quant Studio 6 i sekwenatora MiSeq - ZP-TP/U/2021/03/1