BIP PAN Olsztyn

Archiwum
# Tytuł artykułu Data
46 Świadczenie usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dot. wykonania termomodernizacji budynków w Wejsunach i Popielnie - PN/K/U/2/AL poniedziałek, 27 stycznia 2020
47 Świadczenie usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dot. wykonania modernizacji budynku szkolnego i Muzeum Przyrodniczego w Popielnie - PN/K/U/2/MB poniedziałek, 27 stycznia 2020
48 Usługa serwisowa inkubatora gazowego Sanyo MCO-19M (UV) - ZP-PNK/U/2020/01/05 czwartek, 23 stycznia 2020
49 Wymiana pokrycia dachowego na budynku „byłej szkoły” w Popielnie oraz budynku laboratorium w Wejsunach - ZP-PNK/RB/2020/01/4 czwartek, 16 stycznia 2020
50 Sukcesywna dostawa siana łąkowego do Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN w Popielnie - ZP-PNK/D/2020/01/02 czwartek, 09 stycznia 2020
51 Świadczenie usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dot. ukierunkowania ruchu turystycznego na Półwyspie Popielańskim - PN/K/U/1/B wtorek, 10 grudnia 2019
52 Świadczenie usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dot. wykonania termomodernizacji budynków w Wejsunach i Popielnie - PN/K/U/1/AL poniedziałek, 09 grudnia 2019
53 Świadczenie usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dot. wykonania modernizacji budynku szkolnego i Muzeum Przyrodniczego w Popielnie - PN/K/U/1/MB piątek, 06 grudnia 2019
54 Usługa serwisowa aparatury Applied Biosystem Real Time 7900HT i Applied Biosystem Real Time ViiA7 - ZP-PNK/U/2019/11/97 piątek, 08 listopada 2019
55 Usługi rolnicze VIII - ZP-PNK/U/2019/08/69 środa, 28 sierpnia 2019
56 Usługi rolnicze VII - ZP-PNK/U/2019/07/67-3 środa, 28 sierpnia 2019
57 Budowa Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego hybrydowego - ZP-DK/2018/01/6 piątek, 02 sierpnia 2019
58 Usługi rolnicze VI - ZP-PNK/U/2019/07/68 czwartek, 01 sierpnia 2019
59 Usługi rolnicze V - ZP-PNK/U/2019/07/67-2 czwartek, 01 sierpnia 2019
60 Usługi rolnicze IV - ZP-PNK/U/2019/07/67 czwartek, 18 lipca 2019
 
Strona 4 z 56
You are here  : Home Archiwum