BIP PAN Olsztyn

Archiwum
# Tytuł artykułu Data
61 Usługi rolnicze III - ZP-PNK/U/2019/07/66 środa, 17 lipca 2019
62 Usługa serwisowa komór laminarnych II - ZP-PNK/U/2019/07/64 środa, 17 lipca 2019
63 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz mienia poniedziałek, 08 lipca 2019
64 Usługa serwisowa aparatury: spektrometrów masowych i generatorów azotu - ZP-PNU/U/2019/04/40-2 czwartek, 06 czerwca 2019
65 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących - PP.D/2019/05/01 piątek, 17 maja 2019
66 Sukcesywna dostawa sianokiszonki dla Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN w Popielnie - ZP-PNK/D/2019/04/47 piątek, 26 kwietnia 2019
67 Usługa serwisowa komór laminarnych - ZP-PNK/U/2019/04/45 piątek, 19 kwietnia 2019
68 Usługa serwisowa aparatury: spektrometrów masowych i generatorów azotu - ZP-PNU/U/2019/04/40 piątek, 12 kwietnia 2019
69 Usługi rolnicze II - ZP-PNK/U/2019/03/34-2 środa, 03 kwietnia 2019
70 Usługi rolnicze I - ZP-PNK/U/2019/03/34 środa, 20 marca 2019
71 Usługa serwisowa aparatury Applied Biosystem Real – Quant Studio 6 znak sprawy - ZP-PNK/U/2019/03/31 poniedziałek, 18 marca 2019
72 Kontrakt serwisowy ultrawirówki Optima L100XP Beckman - ZP-PNK/U/2019/03/30 piątek, 08 marca 2019
73 Dostawa przeciwciał i odczynników do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby LBM w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - DN-D/2019/03/20 czwartek, 07 marca 2019
74 Sukcesywna dostawa siana łąkowego do Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN w Popielnie - ZP-PNK/D/2019/02/24 (Słoma) poniedziałek, 18 lutego 2019
75 Sukcesywna dostawa oleju napędowego do Stacji Badawczej w Popielnie Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2019/01/12 czwartek, 07 lutego 2019
 
Strona 5 z 56
You are here  : Home Archiwum